Oferta

Prace geodezyjne

Nasze prace geodezyjne to:

 • planowanie i wykonywanie pomiarów,
 • dokonywanie obliczeń geodezyjnych,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej,
 • sporządzanie zdjęć terenu,
 • budowa systemów informacji przestrzennej,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • podziały działek,
 • tworzenie i produkcja map geodezyjnych, planów,
 • wykonywanie map do celów projektowych,
 • tyczenie obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacje.

Podział nieruchomości

Podział ten polega na wyodrębnieniu przynajmniej dwóch lub większej liczby działek z działki pierwotnej poprzez ustalenie granic podziału i sporządzanie stosownej dokumentacji.

Nasza firma oferuje podział nieruchomości zabudowanych, zurbanizowanych, rolnych i leśnych.

Tyczenie obiektów budowlanych

Zapewniamy nie tylko pełną obsługę geodezyjną, lecz także profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Aby mieć pewność, że prace związane z tyczeniem obiektów budowlanych zostały przeprowadzone prawidłowo, warto zaufać profesjonalnemu geodecie.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy specjalistów, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Gwarantujemy optymalne dostosowanie prac geodezyjnych do konkretnych założeń inwestycji.